'رستوران با غذای حرام در تهران؛ کمتر از انگشتان دست'

محمدعلی عرفان منش، مدیرکل اجتماعی استانداری تهران گفته است که "آمار دقیقی از رستوران هایی که غذای حرام توزیع می کنند، ندارند."

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عرفان منش با تاکید به این موضوع گفت: "مطمئنا تعداد این رستوران ها در تهران کمتر از انگشتان دست است و با آنها برخورد شده است."

مدیرکل اجتماعی استانداری تهران درباره ارائه این غذاها در 160 رستوران در تهران گفت: "افرادی که اعلام می کنند در 160 رستوران در استان تهران غذای حرام توزیع می شود آدرس رستوران ها را مشخص کنند."

به گفته آقای عرفان منش تمامی رستوران هایی که در استان تهران این غذاها را توزیع می کردند جمع آوری شده و به متخلفان تذکر داده شده است.

محمد علی عرفان منش همچنین گفت که توزیع و سرو صدف، خرچنگ و هشت پا در رستوران های تهران ممنوع اعلام شده است.