'مخالفان قذافی وارد سرت شدند'

یک سخنگو از نیروهای مخالف سرهنگ قذافی در لیبی می گوید که یکی از یگان های نظامی مخالفان وارد شهر سرت، زادگاه معمر قذافی شده است.

او گفت که مخالفان قذافی از جنوب غربی وارد این شهر شده اند.

این سخنگو اضافه کرد که آنها با مقاومت اهالی شهر مواجه شده اند. منابع شورای انتقالی لیبی می گویند حمله به سرت همچنان در حال اجراست اما هیچ منبع دیگری از منطقه سرت این خبر را تایید نکرده است.

سرت یکی از آخرین شهرهای لیبی است که وفاداران به سرهنگ قذافی در آن جمع شده اند.