دولت دانمارک مقررات سختگیرانه مهاجرت را تغییر می دهد

هله تورنینگ - اشمیت، رهبر حزب مخالف در دانمارک، اعلام کرده که نتیجه انتخابات نشان می دهد که این حزب جپ - میانه به کرسی های لازم برای در دست گرفتن قدرت دست یافته و به این ترتیب، او به عنوان اولین نخست وزیر زن در این کشور به زودی دولت جدید را تشکیل می دهد.

محور اصلی مباحثات در مبارزات انتخاباتی دانمارک وضعیت اقتصادی این کشور بود و احزاب مخالف دولت سابق آن را به ناکامی در به جریان انداختن روند رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال متهم می کردند.

در مورد قوانین مهاجرت، خانم تورنینگ - اشمیت گفته است که دولت او بعضی از قوانین سختگیرانه ای را که در اثر فشار حزب راستگرای عضو دولت ائتلافی سابق به تصویب رسیده بود لغو خواهد کرد.