عفو بین الملل: ایران به خبر شکنجه فرانک فرید رسیدگی کند

عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، از مقامات استان آذربایجان شرقی در ایران خواسته است به گزارش های حاکی از شکنجه فرانک فرید، روزنامه نگار و فعال سیاسی زن در این استان، رسیدگی شود.

گزارش های رسیده به عفو بین الملل حاکی از آن است که خانم فرید، پنجاه ساله، اوایل ماه سپتامبر ظاهرا در ارتباط با تظاهرات مدافعان حفظ دریاچه ارومیه، در شهر تبریز بازداشت شد و پس از بازداشت مورد ضرب و جرح شدید ماموران حکومتی قرار گرفته است.

ظاهرا اتهام خانم فرید "توهین به رهبری" و "تبلیغات علیه نظام" عنوان شده اما به گفته عفو بین الملل، تنها دلیل بازداشت او شرکت در یک تجمع اعتراضی مسالمت آمیز بوده است.