کشف سیاره ای با دو خورشید و دو غروب آفتاب

اخترشناسان آمریکایی با استفاده از تلسکوپ کپلر، متعلق به ناسا که ماموریت آن جستجو برای یافتن سیاره هایی مشابه زمین در کهکشان راه شیری است، از کشف سیاره ای خبر داده اند که به جای یک خورشید، در مداری پیرامون دو خورشید گردش می کند.

این سیاره، که به اندازه سیاره زحل است و بر آن نام کپلر B گذاشته شده، نمی تواند دارای حیات باشد زیرا خورشیدهای آن بسیار سردتر از خورشید منظومه شمسی هستند.

در مقاله ای که اخترشناسان پیرامون کشف جدید خود در نشریه ساینس منتشر کرده اند نوشته اند که کپلر B یادآور سیاره ای به نام تاتوئین در فیلم تخیلی جنگ ستارگان است که در مداری پیرامون دو خورشید می چرخید و در نتیجه، هر روز دارای دو غروب آفتاب بود.