نظامیان سوریه به سوی پناهجویان در خاک لبنان تیراندازی کردند

ارتش لبنان گفته است که نظامیان سوریه با عبور از مرز دو کشور به سوی گروهی از مخالفان حکومت سوریه که به این سوی مرز پناهنده شده بودند تیراندازی کردند.

این حادثه روز گذشته روی داد و به گفته ارتش لبنان، نیروهای ارتش سوریه در نزدیکی یک روستای مرزی، حدود دویست متر به داخل خاک لبنان نفوذ کردند و در تیراندازی به سوی پناهجویان سوری، یک دستگاه خودرو مرزبانی لبنان نیز آسیب دید.

به گفته ساکنان محلی، تیراندازی ارتش سوریه به سوی پناهجویان آن کشور حدود دو ساعت به طول انجامید و نیروهای سوری سپس از مرز عبور کردند و به خاک آن کشور بازگشتند.