'تحمیل هزینه روپوش جدید توسط مدارس ممنوع است'

فرشته حشمتیان، معاون وزیر آموزش پرورش ایران گفته است که مدارس مجاز نیستند برای تهیه روپوش مدارس هزینه ای به خانواده ها تحمیل کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، خانم حشمتیان با اشاره به تهیه روپوش مدارس دخترانه در سال تحصیلی جدید گفته است: "مدارس نباید هیچ گونه تاکید و اجباری برای تغییر رنگ و یا تهیه روپوش جدید داشته باشند."

معاون وزیر آموزش و پرورش سفارش به شرکت ها و یا تولیدی های خاص که قراردادهایی با مدرسه در مورد تهیه و دوخت روپوش های آن مدرسه دارند را غیرمجاز دانسته و افزوده که با مدارس متخلف برخورد می شود.