محمود عباس: فلسطین را به رسمیت بشناسید

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در جریان یک سخنرانی عمومی برای مردم خود تائید کرد که هفته آینده از سازمان ملل متحد خواهد خواست که کشور مستقل فلسطین را برسمیت بشناسند.

آقای عباس که در رام الله سخنرانی می کرد، گفت که او از شورای امنیت سازمان ملل خواهد خواست تا کشور مستقل فلسطین را براساس مرزهای تعیین شده در سال ۱۹۶۷و با پایتختی بیت المقدس شرقی به رسمیت بشناسد.