تأکید رئیس مجلس اعلای عراق بر خروج مجاهدین خلق

سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای عراق بر اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از عراق تا پایان سال جاری میلادی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حکیم امروز (جمعه ۲۵ شهریورماه) در دیدار با آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، از مراجع تقلید شیعه در قم، با بیان این که فعالیت مجاهدین خلق در عراق محدود شده است، گفت که آنها باید تا پایان سال میلادی عراق را ترک کنند.

براساس این گزارش، آقای حکیم با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی در قبال سازمان مجاهدین خلق گفت: "جمهوری اسلامی نام ۱۰۰ نفر از منافقین را اعلام کرده که اگر به کشور ایران برگردند باید محاکمه شوند".