'هواداران استقلال و پرسپولیس با سنگ به جان هم افتادند'

در حالی که تنها چند ساعت به شروع بازی تیم های استقلال و پرسپولیس در تهران باقی مانده، خبرگزاری مهر گزارش کرده که قبل از شروع این بازی هواداران دو تیم با سنگ به جان هم افتاده اند.

این در حالی است که به گفته این خبرگزاری معلوم نیست که با وجود بازرسی های صورت گرفته این سنگ ها از کجا به داخل ورزشگاه آمده است.

خبرگزاری مهر همچنین نوشته که "هوداران دو تیم استقلال و پرسپولیس به شدت برای هم کری می خوانند و در این بین گاهی اوقات توهین و اهانت جای کری خوانی را می گیرد."

این خبرگزاری افزوده در حالی که توهین و شعارهای زشت هواداران افزایش پیدا کرده، از بلندگوهای ورزشگاه آهنگ های شاد پخش می شود.