روسیه در صدد است که گاز خود را مستقیما به اروپا صادر کند

سه شرکت بزرگ انرژی اروپا توافقنامه ای را با روسیه به امضا رساندند که بر اساس آن قرار است خط لوله ای در زیر دریا برای رساندن گاز طبیعی این کشور به اروپا ساخته شود.

هدف از ساخت این خط لوله آن است که گاز صادراتی روسیه به اروپا از خاک اوکراین عبور نکند.

این خط لوله با همکاری شرکت روسی گازپروم و شرکت هایی از کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا ساخته خواهد شد.

براساس گزارش ها این خط لوله گاز روسیه را از زیر دریای سیاه به منطقه بالکان، اتریش و ایتالیا انتقال خواهد داد.

در پی مناقشاتی بین روسیه و اوکراین، روسیه در صدد است تا از میزان وابستگی اش به تاسیسات اوکراین بکاهد و در همین رابطه اخیرا ساخت خط لوله ای را با آلمان در زیر دریای بالتیک به پایان رسانده است.