شمارش معکوس جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل آغاز شد

برزیل شمارش معکوس ۱۰۰۰ روز باقی مانده به جام جهانی فوتبال سال ۲۰۱۴ را آغاز کرده است.

دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل، طی مراسمی در استادیوم بلو هوریزونته و با حضور پله، از قهرمانان گذشته فوتبال جهان، این شمارش معکوس را شروع کرد.

خانم روسف قول داد با وجود مشکلات و تاخیرهایی که بوجود آمده، تا سه سال دیگر دوازده استادیوم و سایر زیرساختارهای لازم برای برگزاری این مسابقات آماده شود.