مخالفان حکومت سوریه شورای ملی تشکیل دادند

مخالفان بشار اسد، رئیس جمهور سوریه می گویند با تشکیل شورای ملی سوریه، همه گروه های اپوزوسیون را زیر یک چتر آورده اند.

در نشستی که شش ماه پس از آغاز اعتراضات سوریه در ترکیه برگزار شد، ۱۴۰ نفر برای حضور در این شورا معرفی شدند که نیمی از آنها در داخل سوریه هستند.

شرکت کنندگان می گویند پرهیز از خشونت اصل بنیادین جنبش است.

اما خبرنگار بی بی سی می گوید اختلافات صریحی بین گروه های مخالف وجود دارد، بطوریکه برخی از آنها معتقد به مبارزه مسلحانه هستند.