سقوط جنگنده قدیمی آمریکایی در جریان یک مسابقه هوایی

یک هواپیمای قدیمی زمان جنگ دوم جهانی در جریان یک مسابقه هوایی در ایالت نوادای آمریکا سقوط کرده و در اثر آن دست کم سه نفر کشته شده اند.

خلبان هفتاد و چهار ساله این جنگنده آمریکایی از جمله کشته شدگان است.

در اثر سقوط این جنگنده، بیش از پنجاه نفر هم مجروح شده اند که جراحات نیمی از آنان شدید است.

یکی از دست اندرکاران برگزاری این مسابقه گفت شواهدی در دست است که نشان می دهد این موستانگ پی - ۵۱ دچار نقص فنی بوده است.

این مسابقه در تاریخ ۴۸ ساله برگزاری خود تلفات فراوانی داشته و پیشینه ایمنی آن زیر سوال است.

خبرنگاران می گویند این مسابقه که هر ساله جمعیت زیادی را جذب می کند، شبیه به یک مسابقه اتومبیلرانی در آسمان است و هواپیماها در ارتفاعی به پایینی ۱۵ متر و با سرعتی که گاهی به بیش از ۸۰۰ کیلومتر می رسد، پرواز می کنند.