نشست مخالفان اسد برای ایجاد اتحاد در بین نیروهای ضد دولتی

در سوریه قرار است بیش از سیصد نفر از مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری، در تلاش برای اتحاد و یکپارچگی در بین نیروهای ضد دولتی در مکانی در دمشق که محل آن مشخص نشده، تشکیل جلسه دهند.

براساس گزارش های دریافتی، در این گردهمایی مخالفانی که سال ها در زندان های دولت سوریه بوده اند و همچنین نمایندگانی از معترضان جوانتر که از شش ماه پیش در اعتراضات در این کشور شرکت داشتند؛ حضور خواهند داشت.

این نشست درحالی صورت می گیرد که دو روز پیش گروه های مخالف در تبعید شورای ملی سوریه را تشکیل دادند.

گفته می شود از ماه مارس سال جاری تاکنون بیش از دو هزار غیر نظامی در درگیری با نیروهای امنیتی سوریه کشته شده اند.