انتشار 'مکالمه تلفنی برلوسکونی درباره همخوابگی با زنان'

روزنامه های ایتالیا، متن یک مکالمه تلفنی را منتشر کرده اند به گفته آنها، سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر این کشور، طی آن می گوید فقط در یک شب ۱۱ زن پشت در اتاقش نوبت ایستاده بودند که با وی رابطه جنسی داشته باشند.

این نوارهای مکالمه در تحقیقات قضایی از یک تاجر به دست آمده که متهم بوده برای حضور روسپی ها در مهمانی های آقای برلوسکونی، هماهنگی لازم را انجام می داده و پول پرداخت می کرده است.

نخست وزیر ایتالیا می گوید که هیچگاه برای داشتن رابطه جنسی، پولی پرداخت نکرده است و به همین علت در این پرونده، اتهامی متوجه او نیست.

با این حال، دادستان خواهان توضیح آقای برلوسکونی در باره اتهاماتی شده است که بر اساس آنها، او به این مرد تاجر تا یک میلیون دلار پول پرداخت کرده است.