یونان اعمال ریاضت‌های اقتصادی بیشتر را بررسی می کند

کابینه یونان جلسه ای اضطراری برای بررسی طرح های جدید مقابله با بحران اقتصادی این کشور برگزار کرده است.

رهبران حوزه یورو در نشست اخیر خود بخش دوم کمک های مالی برای نجات اقتصاد یونان را مشروط به طرح های ریاضتی بیشتر آتن کرده اند.

جورج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان پس از این نشست تصمیم به لغو سفر خود به نیویورک و شرکت در جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرفت.

او و وزرایش در نشست اضطراری کابینه راه های موجود برای جلب موافقت قرض دهندگان اروپایی را بررسی کردند.

روزنامه یونانی ویما گزارش کرده است که یکی از پیش شرطهای مطرح شده اخراج ۲۰ هزار کارمند دیگر دولت است که جمع کل اخراج شدگان را به بیش از ۱۰۰ هزار نفر می رساند.