افزایش قیمت هتل ها در ایران

جعفر عطار، مدیر جامعه هتل داران ایران، از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت تمامی هتل های ایران به استثنای هتل های خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای عطار علت عدم افزایش قیمت هتل ها در خراسان رضوی را درصد بالای ورود گردشگر کم درآمد به این استان دانست.

آقای عطار همچنین گفت: "درصورت افزایش قیمت هتل های مشهد، تخت هتل ها خالی از گردشگر و مشتری می شود و در کنار آسیب ناشی از هدفمند کردن یارانه ها ضربه ای دیگر به صنعت هتل داری ایران وارد می شود."

او همچنین گفت که تعداد مشتری هتل های ایران ۲۵ درصد کاهش داشته و تنها در ماه شهریور امسال کمی روند صعودی پیدا کرده است.