توکلی: خودکشی پیشکش شما، استعفا داده و بروید

احمد توکلی، نماینده مردم تهران دولت محمود احمدی نژاد را متهم به مسئولیت ناپذیری درباره بزرگترین پرونده اختلاس تاریخ ایران کرد.

او گفت: "وقتی در دولت کسانی هستند که احمدی‌نژاد دور آنها خط قرمز می‌کشد و اجازه نمی‌دهد که قوه قضائیه وظیفه قانونی خود را انجام داده و به پرونده آنها رسیدگی کند، معلوم است که افراد بی‌سر و پا اینطور طمع می‌کنند که ۷ بانک را به هم بدوزند."

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای توکلی در رابطه با اختلاس سه میلیارد دلاری گفت: "به دولت و اعضای کابینه می‌گویم که در ژاپن در سال ۹۸ دو کارمند در وزارت اقتصاد متهم به رشوه‌خواری شدند اما پس از این اتهام مدیر کل ذیربط خودکشی کرد و وزیر اقتصاد هم استفعا داد؛ خودکشی پیشکش شما، استعفا داده و بروید."

آقای توکلی این اختلاس را یک رسوایی غیر‌قابل تحمل دانست و گفت: "شما که نمی‌توانید زیردستی‌های خود را کنترل و نظارت کرده و افراد ناسالم را سر کار بیاورید و کشور را به این وضع می‌رسانید، خودکشی نمی‌خواهد بکنید، فقط استعفا بدهید."