'بدرفتاری با کارگران آفریقایی در لیبی'

یک برنامه تحقیقاتی از سوی بی‌بی‌سی نشان از ادعاهایی مبنی بر بدرفتاری نیروهای مخالف سرهنگ قذافی در شورای ملی انتقالی، با کارگران مهاجر آفریقایی در لیبی دارد.

بر اساس ادعاهای موجود صدها نفر از این افراد به اتهام فعالیت برای سرهنگ قذافی در زندان نگه داشته شده اند.

همچنین ادعاهایی مبنی بر غارت و چپاول خانه ها و کتک زدن و تجاوز به زنان و دختران وجود دارد.

شورای ملی انقالی به طور مکرر از مخالفان مسلح می خواهد تا این خشونت ها را متوقف کنند و از هر نوع حملات کینه جویانه ای اجتناب کنند.