وداع عمومی با ساختمان سرویس جهانی بی بی سی

عمارت بوش هاوس، یکی از ساختمان های مرکز شهر لندن و خانه سرویس جهانی بی بی سی در هفتاد سال گذشته، برای آخرین بار درهای خود را بر روی عموم باز کرد.

صدها نفر از مردم بریتانیا امروز در صف های طولانی مقابل ساختمان بوش هاوس ایستادند تا از استودیوها و بخش های مختلف این ساختمان قدیمی که در سال ۱۹۲۰ میلادی ساخته شده است، دیدار کنند.ساختمانی که ژنرال دوگل پیغام هایش را در زمان اشغال فرانسه در جنگ جهانی دوم از آن برای مردم فرانسه ارسال کرد.

از اواخر سال آینده میلادی برنامه های سرویس جهانی بی بی سی به اتاق خبر جدیدی در ساختمان دیگری در مرکز لندن منتقل خواهد شد.