گردهمایی مخالفان سوریه در برلین

کنفرانسی در برلین با هدف گردهم آوردن مخالفان دولت سوریه تا پایان این ماه برگزار خواهد شد.

خبر این نشست به دنبال گردهمایی بیش از دویست نفر از مخالفان داخلی بشار اسد در دمشق منتشر شد.

سازمان دهندگان این نشست می گویند بخش اصلی مبارزه در راه دموکراسی در داخل سوریه بوده است اما سوری های خارج از کشور هم باید این فرصت را داشته باشند تا نقشی برای انقلابشان بازی کنند.

کنفرانس دمشق با فراخوانی برای پایان دادن فوری به سرکوب مخالفان دولت سوریه به پایان رسید.