بررسی 'اختلاس سه هزار میلیاردی' در جلسه غیرعلنی مجلس ایران

مجلس ایران در جلسه ای غیرعلنی به بررسی سوء استفاده سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات ایران پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی و مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، پیش از شروع جلسه علنی امروز مجلس در میان نمانیدگان حاضر شده و به ارائه گزارش در مورد این اختلاس پرداخته اند.

آقای پور محمدی پیشتر، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات را "بی سابقه ترین" پرونده فساد اقتصادی در ایران توصیف کرده بود.