تجمع خشونت آمیز روستاییان چینی در اعتراض به یک نیروگاه

صدها روستایی چینی از سه روز پیش در اعتراض به آلودگی زیست محیطی ایجاد شده توسط یک نیروگاه خورشیدی، در مقابل آن تجمع کرده اند.

تجمع معترضان چینی، که از پنجشنبه گذشته در مقابل شرکت ژجیانگ جینکو واقع در استان ژجیانگ در شرق چین آغاز شده، در مواردی به درگیری با پلیس انجامیده است.

در جریان درگیری ها، جمعه پیش چهار خودروی پلیس توسط معترضان آسیب دید و ده ها نیروی انتظامی برای کنترل وضعیت به محل اعتراضات اعزام شدند.

معترضان همچنین با هجوم به نیروگاه، تعدادی از خودروها متعلق به آن را واژگون کرده به تخریب ساختمان های اداری نیروگاه پرداختند.

نگرانی ساکنان محل، از زمانی شدت گرفت که به گفته آنان، تعداد زیادی از ماهی های رودخانه نزدیک نیروگاه، جان خود را از دست دادند.

یک روستایی ۶۴ ساله به آسوشیتدپرس گفت که نیروگاه، که در نزدیکی یک مدرسه و یک مهد کودک قرار دارد، مواد زاید خود را در رودخانه تخلیه می کند و دودکش های آن نیز دود غلیظی را در فضا آزاد می کنند.