حملات شبانه ناتو در افغانستان 'خصومت را بیشتر می کند'

گروه موسوم به بنیاد جامعه باز در گزارشی نوشته است که عملیات شبانه ناتو شامل حمله به خانه های غیرنظامیان به منظور جستجو برای یافتن شورشیان مسلح باعث عمیق تر شدن خصومت مردم نسبت به نیروهای بین المللی در این کشور شده است.

این گزارش همچنین از عملیات نیروهای خارجی علیه هدف هایی در یک منطقه وسیع و بازداشت دستجمعی مردم به عنوان عواملی نام برده است که می تواند رابطه مردم افغانستان و حکومت این کشور را نیز تیره کند.

نیروهای به رهبری آمریکا در افغانستان گفته اند که عملیاتی که در این کشور به اجرا می گذارند برای شکست دادن شورشیان طالبان و استقرار امنیت و ثبات در این کشور ضروری است.