تظاهرات علیه آلودگی محیط زیست در چین

در پی سه روز تظاهرات خشونت آمیز اعتراضی گروهی از طرفداران حفاظت از محیط زیست در شرق چین، دولت این دستور داده است یک کارخانه سازنده پانل های انرژی خورشیدی در این منطقه بسته شود.

روستائیان در ایالت ژجیانگ در شرق چین گفته اند که این کارخانه مواد شیمیایی سمی را به نحوی می کرده که باعث آلودگی آب مورد استفاده روستائیان می شده است.

سخنگوی این کارخانه کوتاهی در نحوه از میان بردن فضولات کارخانه را قبول کرده است.

در ماه های اخیر، تظاهرات اعتراضی متعددی در نقاط مختلف چین علیه بی توجهی واحدهای تولیدی به مسایل حفظ محیط زیست برگزار شده است.