دولت ترکیه علیه اکتشاف گاز در سواحل قبرس هشدار داده است

دولت ترکیه بر تبلیغات خود علیه تصمیم دولت یونانی جزیره قبرس برای عملیات اکتشاف گاز طبیعی در سواحل این جزیره افزوده و علیه چنین اقدامی هشدار داده است.

مقامات ترکیه گفته اند که منابع گاز قبرس به هر دو جامعه ترک و یونانی این جزیره تعلق دارد و باید تا حل و فصل اختلاف بین دو جامعه، از هر نوع اکتشاف گاز در این منطقه خودداری شود و در غیر اینصورت، ترکیه با اعزام نیروی دریایی خود مانع از چنین فعالیتی می شود.

در مقابل، دولت یونانی قبرس که خود را تنها دولت مشروع و قانونی این جریره می داند بر حق خود در انجام عملیات اکتشاف تاکید نهاده است.

در سال ۱۹۷۴ و در پی وقوع کودتای مورد حمایت دولت نظامی یونان در قبرس، ارتش ترکیه به منظور حمایت از جامعه ترک های قبرس، بخشی از این سرزمین را تصرف کرد.

در سال ۱۹۸۳ جامعه ترکهای قبرس موجودیت جمهوری ترک های قبرس شمالی را اعلام کرد که عملا به تجزیه این جزیره منجر شد هر چند این جمهوری را فقط ترکیه به رسمیت شناخته است.