تردید مراجع تقلید در مورد اعتبار استخاره تلفنی

خبرگزاری مهر در گزارشی پیرامون استخاره با تلفن های هوشمند نظر سه تن از مراجع تقلید شیعه را منعکس کرده که در مجموع، این نوع استخاره را چندان مناسب ندانسته اند.

دفتر آیت الله حسین وحید خراسانی ضمن تاکید بر تاثیر شرایط فرد استخاره کننده در صحت استخاره، در مورد استخاره با تلفن هوشمند گفته است که "نمی توان گفت که انجام این استخاره ها که از فرد استخاره کننده هیچ اطلاعاتی در دست نیست، معتبر است."

دفتر آیت الله حسین نوری همدانی نیز نحوه استخاره را مهم دانسته و گفته است که استخاره کننده باید از قرآن یا تسبیح استفاده کند و استخاره ها و ارائه پاسخ های تصادفی که از قبل نوشته یا ضبط شده باشد، معتبر نیست.

به گفته دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی، هم استخاره و هم فردی که استخاره را انجام می دهد باید شرایط لازم را داشته باشند.

دفاتر شماری از مراجع تقلید تلفن هایی را اعلام کرده اند که متقاضیان می توانند با استفاده از آنها، از افراد تعیین شده در این دفاتر تقاضای استخاره کنند و جواب خود را دریافت دارند.