بازداشت مظنونان ارتباط با 'گروههای تروریستی' در بریتانیا

پلیس بریتانیا در جریان یک عملیات گسترده ضد تروریستی در شهر بیرمنگام، دومین شهر بزرگ این کشور، شش مرد و یک زن را بازداشت کرده است.

مقامات امنیتی عملیات بازداشت این افراد را بزرگترین عملیات از این نوع در سال جاری توصیف کرده و گفته اند که بازجویی از آنان در ارتباط با فعالیت گروه های اسلامگرای افراطی ادامه دارد.

در عین حال، به گفته خبرنگار امور داخلی بی بی سی، نحوه اجرای عملیات بازداشت این افراد نشان می دهد که ماموران احتمال نمی دادند که از جانب آنان خطری فوری امنیت کشور را تهدید کند.