کرشنر در نطق سازمان ملل به ایران فشار خواهد آورد

به گفته دفتر کریستینا کرشنر رئیس جمهور آرژانتین، او این هفته در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل از ایران خواهد خواست مقام هایی را که متهم به دست داشتن در بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در یک مرکز یهودیان در بوینوس آیرس هستند تحویل دهد.

آرژانتین در ارتباط با آن حمله تروریستی به دنبال چند مقام بلندپایه ایرانی از جمله احمد وحیدی، وزیر دفاع کنونی ایران، و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران است.

به گزارش وبسایت خانم کرشنر انتظار می رود او در نطق روز چهارشنبه "بر موضع آرژانتین و این درخواست تاکید کند که هشت مقامی که متهم هستند طراحان فکری آن حمله بوده اند در برابر نظام قضایی آرژانتین حاضر شوند."

خانم کرشنر روز دوشنبه به همراه هیاتی از رهبران جامعه یهودی آرژانتین به نیویورک برود.

در ژوئیه سال ۱۹۹۴ یک وانت آکنده از مواد منفجره در مجاورت انجمن اسرائیل و آرژانتین منفجر شد که ۸۵ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی به جا گذاشت.