دریافت مشروط پول نفت صادراتی ایران به صورت کالای هندی

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به مشکلات دریافت عواید نفت صادراتی به هند به شکل ارز معتبر گفته است که تا کنون تسویه حساب در این زمینه به شکل تهاتری صورت نگرفته اما اگر کالای پیشنهادی هند مورد نیاز و دارای کیفیت مناسب باشد، دریافت پول نفت به صورت کالایی اشکالی ندارد.

ایران از جمله تامین کنندگان اصلی نفت مورد نیاز هند است اما به دلیل مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی، در دریافت پول نفت صادراتی با مشکلاتی مواجه بوده است هر چند گاه به گاه، مقامات ایرانی از موفقیت در دریافت مقادیری از بدهی های هند خبر می دهند.

آقای بهمنی به خبرگزاری مهر گفته است که تا کنون هند مبلغ ۵ میلیارد دلار بدهی خود را تادیه کرده اما از آنجا که ایران مرتبا به هند نفت می فروشد، "اگر از سویی بدهی پرداخت می شود، از سوی دیگر به مبلغ بدهی افزوده می شود."