عربستان سعودی به مرکز مبارزه با تروریسم سازمان ملل کمک کرد

عربستان سعودی مبلغ ده میلیون دلار به نهاد جدید سازمان ملل متحد به نام مرکز مبارزه با تروریسم اختصاص داده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که ایجاد این مرکز به معنی سرآغاز عصری تازه از همکاری های بین المللی در مقابله با خطر تروریسم است.

امیر سعود الفیصل، وزیر خارجه سعودی، در مراسم اهدای این مبلغ گفت که تروریسم یک فاجعه جهانی است و نباید آن را نماینده مذهب و فرهنگی دانست که تروریست ها به آن تعلق دارند.