پارچه فروشان بازار تهران دوباره دست به اعتصاب زدند

پارچه فروشان بازار تهران در اعتراض به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای دومین بار دست به اعتصاب زده اند و مغازه های خود را تعطیل کردند.

در جریان مذاکرات اعضای این صنف با نمایندگان دولت که همزمان با یک اعتصاب نزدیک به ۴۰ روزه انجام شد، پارچه فروشان مغازه های خود را برای ۷ روز بازکرده بودند.

قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده که از سه سال پیش در ایران اجرا می شود، واکنش شدیدی را از سوی بازار و به خصوص بازار طلا، پارچه و آهن به دنبال داشته است.

میزان مالیات بر ارزش افزوده اکنون چهار درصد است، ولی پارچه فروشان می گویند که به علت مشکلات اقتصادی نمی توانند چنین مالیاتی را پرداخت کنند و دولت باید اجرای این قانون را در باره آنها به تاخیر بیندازد.

نمایندگان دولت و نمایندگان پارچه فروشان تاکنون دست کم دو دور مذاکره کرده اند، اما نتایج آن مورد قبول پارچه فروشان قرار نگرفته است.