زنی با دیدن قبض برق ۸ میلیون تومانی به بیمارستان رفت

با گذشت چند ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و آزادی سازی قیمت انرژی در ایران، یک قبض ۸ میلیون تومانی برق برای یک زن سالخورده که در نزدیکی شهرکرد زندگی می کند، صادر شده است.

واحد مرکزی خبر می گوید که وسائل برقی خانه این زن سالخورده ایرانی یک لامپ و یک یخچال بوده و شرکت برق محل سکونت او وعده داده که کنتورش را دوباره بررسی کند.

به گزارش رسانه های ایران این خانم پس از دیدن قبض برق دچار افت فشار شده و یک شب را در بیمارستان گذرانده است.

دولت ایران چند ماهی است که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها (سوبسید ها) و با متوقف کردن پرداخت یارانه انرژی، قیمت ها را آزاد کرده و در برابر به شهروندان ایرانی یارانه نقدی می دهد.

این موضوع باعث شده است که مبلغ قبض مشترکان برق و گاز به چند برابر قبل از اجرای طرح هدفمندی کردن یارانه ها افزایش یابد.