پیش بینی افزایش تولید نفت در جهان و کاهش تولید نفت در ایران

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش جدید خود پیش بینی کرده است که تولید نفت ایران بر خلاف اغلب تولیدکنندگان آن در سال های آینده کاهش یابد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش سپتامبر امسال این اداره، در ۲۵ سال آینده تولید اغلب کشورهای تولید کننده نفت در جهان افزایش خواهد یافت اما در همین دوره زمانی، تولید نفت ایران حتی به کمتر از رقم امروزی خواهد رسید.

در چند سال اخیر میزان تولید نفت خام ایران و به تبع آن صادرات این کالا کاهش پیدا کرده و در عین حال سایر کشورهای تولیدکننده نفت، به شکل قابل توجهی در مسیر افزایش ظرفیت تولید گام برداشته اند.

بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، میزان تولید نفت خام این کشور از ۶ میلیون و ۱۹ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۵۵به کمتر از چهار میلیون بشکه رسیده است.

همچنین بر اساس گزارش سال ۲۰۱۰ اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، میزان تولید نفت ایران به ۳میلیون و ۵۴۴ بشکه سقوط کرده و صادرات آن هم به ۲ میلیون و ۲۴۸هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است.