انفجار در برابر خانه برهان الدین ربانی در افغانستان

یک بمب در برابر خانه برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح در افغانستان منفجر شده است.

خبرنگار بی بی سی فارسی می گوید نیروهای امنیتی اطراف خانه آقای ربانی در منطقه وزیر اکبر خان را محاصره کرده اند و آژیر خطر سفارت آمریکا در کابل هم که در نزدیکی محل حادثه واقع شده، به صدا درآمده است.

منطقه وزیر اکبر خان چند روز پیش هم هدف حمله افراد طالبان قرار گرفته بود.

برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح در افغانستان که بمب در برابر خانه او منفجر شده است، اوایل هفته جاری برای شرکت در اجلاس "بیداری اسلامی" به تهران سفر کرده بود.