آفریقای جنوبی شورای انتقالی لیبی را به رسمیت می شناسد

آفریقای جنوبی، گفته است که آمادگی دارد تا شورای انتقالی لیبی را به رسمیت بشناسد.

آژانسهای خبری به نقل از بیانیه‌ای که از سوی دولت این کشور صادر شده گزارش داده‌اند که دولت آفریقای جنوبی اعلام می کند که این کشور شورای انتقالی لیبی که در حال تشکیل یک دولت انتقالی با حضور گروه‌های مختلف است، را به عنوان نماینده مردم لیبی به رسمیت می شناسد.