'استخدام مزدور برای تحکیم مواضع هواداران قذافی'

فرمانده ارشد نظامی شورای ملی انتقالی لیبی از حضور عبدالله السنوسی از بستگان نزدیک معمر قذافی و رئیس سازمان امنیت او در شهر جنوبی سبها خبر داده است.

به گفته ژنرال محمود العبیدی، آقای سنوسی در حال استخدام مزدوران آفریقایی برای تحکیم مواضع هواداران سرهنگ قذافی در این شهر است.

سبها، بنی ولید و سرت همچنان در اختیار هواداران سرهنگ قذافی قرار دارند.

به گفته آقای عبیدی در روزهای گذشته تعداد قابل توجهی از مزدوران آفریقایی از مرز الجزایر وارد بیبی شده اند.

همزمان با ادامه نبرد سنگین برای تصرف مواضع باقی مانده در اختیار هواداران سرهنگ قذافی، رهبران دولت انتقالی لیبی به نیویورک، محل برگزاری اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سفر کرده اند تا مواضع بین المللی خود را تحکیم کنند.

محمود جبرئیل، نخست وزیر دولت انتقالی لیبی هم در سخنانی در این شهر از احتمال تشکیل دولت جدید این کشور تا ده روز دیگر خبر داد.

تلاش شورای ملی انتقالی لیبی برای تشکیل دولت جدید این کشور به علت اختلاف اعضا در انتخاب بعضی از وزیران هفته گذشته با شکست مواجه شد.