محمود احمدی نژاد وارد نیویورک شد

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، او در ابتدای ورود به این شهر به انتقاد از آمریکا پرداخت.

آقای احمدی نژاد گفت که سازمان ملل متحد هم اکنون "در سیطره چند قدرت بزرگ" قرار دارد و افزود: "چرا برای حضور در سازمان ملل باید از آمریکا ویزا دریافت کرد؟ آمریکا باید مانند سایر اعضا باشد.

آقای احمدی نژاد از زمان تصدی سمت ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ هر ساله در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی داشته و یک بار نیز برای شرکت در اجلاس بین المللی خلع سلاح به این شهر سفر کرده است.