دادگاه با آزادی دو شهروند آمریکایی با قرار وثیقه موافقت کرد

روز چهارشنبه، ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر)، رادیو و تلویزیون دولتی ایران گزارش کرد که شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران با تبدیل قرار بازداشت موقت دو تبعه آمریکایی به قرار وثیقه به مبلغ پنج میلیارد ریال تا صدور رای قطعی موافقت کرده است.

نظر دادگاه در پی درخواست وکیل مدافع جاشوا فتال و شین باوئر، دو شهروند آمریکایی برای آزادی موکلان او به قید وثیقه اعلام می شود.

این دو شهروند آمریکایی در دادگاه بدوی در ارتباط با ورود غیرقانونی به ایران و اقدام به جاسوسی محاکمه و هرکدام به هشت سال حبس محکوم شدند اما وکیل مدافع آنان خواستار تجدید نظر در رای دادگاه شد.

سه شنبه هفته گذشته، محمود احمدی نژاد از آزادی این دو طی دور روز بعد خبر داد و برخی خبرگزاری های داخلی به نقل از وکیل مدافع آنان از موافقت دادگاه تجدید نظر با آزادی آنان در برابر سپردن وثیقه خبر دادند.

پس از آن، قوه قضاییه با صدور اطلاعیه ای، اعلام کرد که درخواست وکیل مدافع برای آزادی موکلان خود به قید وثیقه هنوز در دست بررسی است و نتیجه بررسی از سوی این قوه اعلام خواهد شد.