آی ام اف: استرالیا در شرایط بازگشت به رشد اقتصادی است

صندوق بین المللی پول - آی ام اف - گفته است که در میان کشورهای توسعه یافته جهان، استرالیا در مناسب ترین وضعیت برای خروج از رکود و از سرگیری رشد اقتصادی است.

به گفته کارشناسان، استرالیا به خاطر برخورداری از مدیریت موثر در بخش مالی و شکوفایی در بخش معدن از عوارض شدیدتر بحران مالی جهانی مصون مانده است.

در حال حاضر، نرخ بیکاری در استرالیا حدود نصف همین نرخ در بریتانیا و ایالات متحده است و پیش بینی می شود در سال جاری این کشور از نرخ رشد اقتصادی حدود دو درصد برخوردار شود.