تقاضای ایران برای کمک جهانی به خدمات‌رسانی به پناهندگان افغان

به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد تهوری، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران گفته است که بیش از پنج میلیون پناهنده افغان در ایران حضور دارند و افزوده است که جمهوری اسلامی "برای خدمات رسانی به این افراد به کمک جامعه جهانی نیاز دارد."

آقای تهوری که همراه با اعضای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و جمعی از دیپلمات های خارجی به اصفهان سفر کرده گفت که پس از سقوط طالبان در افغانستان، شماری از پناهجویان افغان به کشورشان بازگشتند اما چون شرایط را مناسب ندیدند، به صورت غیر مجاز به ایران وارد شدند.

این مقام وزارت کشور در توصیف خدماتی که به مهاجران افغان ارائه شده از جمله گفت که دختران و پسران پناهنده افغان در هشتصد مدرسه در ایران مشغول تحصیل هستند و افزود: "در سال ۱۳۶۰ فقط ۶ درصد پناهندگان افغان تحصیل کرده بودند اما این میزان در سال ۱۳۸۹ به ۶۷ درصد رسیده است."