بریتانیا واعظ مدعی معجزه برای باروری را به کنیا تحویل داد

دولت بریتانیا گفته است که گیلبرت دیا، واعظ و "اسقف" خودخوانده را که به اتهام دزدی نوزادان از بیمارستان در کنیا تحت پیگرد قانونی قرار داشت به آن کشور تحویل می دهد.

درخواست استرداد گیلبرت دیا، که مدعی بود از طریق دعا و معجزه به بچه دار شدن زوج های نابارور کمک می کند، قبلا به مقامات قضایی بریتانیا ارائه شده اما آقای دیا علیه چنین تصمیمی به دادگاه شکایت کرده بود.

وی گفته بود که در صورتی که به کنیا فرستاده شود، در معرض شکنجه و رفتار تحقیر آمیزی قرار می گیرد که با معیارهای حمایت از حقوق بشر مغایرت دارد.