آغاز محاکمه مقامات کنیایی در دادگاه کیفری بین المللی

محاکمه سه مقام دولتی کنیا در دادگاه کیفری بین المللی در ارتباط با خشونت های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ که به کشته شدن حدود یکهزار نفر منجر گردید آغاز شده است.

این سه تن از حامیان رئیس جمهوری کنیا هستند و به سازماندهی و کمک به اقدامات خشونت آمیز طرفداران او متهم هستند و وزیر دارایی کنیا نیز در میان آنان دیده می شود.

اوایل ماه جاری، سه شهروند دیگر کنیایی که از طرفداران رئیس جمهوری سابق و رقیب انتخاباتی رئیس جمهوری کنونی هستند هم با اتهامات مشابهی در برابر قضات دادگاه کیفری بین المللی حاضر شدند.

دادگاه کیفری بین المللی به جنایات علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی در کشورهای امضاکننده پیمان منجر به تاسیس این دادگاه و یا پرونده های ارجاعی از سوی شورای امنیت سازمان ملل رسیدگی می کند.