مجلس از انتخاب اژه‌ای برای رسیدگی به اختلاس بانکی تشکر کرد

در جلسه روز چهارشنبه، ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر) مجلس ایران، نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه با امضای بیش از یکصد و بیست تن از نمایندگان قرائت شد که در آن، از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه، برای نظارت بر پرونده "اختلاس بزرگ" تشکر شده است.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، در این نامه آمده است که مجلس "در راستای تبدیل این حادثه تلخ تبانی مالی به فرصتی جهت پالایش نظام از مفسدان اقتصادی، با همه توان از قوه قضائیه پشتیبانی می کند."

نمایندگان مجلس در نامه خود خواستار آن شده اند که "دادستان محترم با همه توان علمی و تجربی، در کوتاه ترین زمان مساله را به سرانجام برسانند و در صورت توجه اتهام به هر فرد حقیقی و حقوقی در هر رده و مقامی که باشند، با قاطعیت با آن برخورد شود."