واکنش عفو بین الملل به آزادی دو آمریکایی در ایران

سازمان عفو بین المللی از آزادی دو آمریکایی که بیش از دو سال در ایران در زندان بودند استقبال کرد، اما اعلام کرد که آنها باید خیلی زودتر آزاد می شدند.

حسیبه حاج صحراوی، قائم مقام بخش شمال آفریقا و خاور میانه در سازمان عفو بین الملل گفت: "اینکه بالاخره مقامات ایرانی متوجه شدند و شین بائر و جاوش فتال را آزاد کردند، هر چند خیلی دیر بود، ولی اتفاق خوبی است."