گروه راک 'آر ای ام' به کار خود پایان می دهد

اعضای گروه موفق راک "آر ای ام" اعلام کرده اند که پس از ۳۱ سال از یکدیگر جدا می شوند.

این گروه گفت: "ما تصمیم گرفته ایم کار خود را به عنوان یک گروه پایان دهیم. از همه کسانی که از موسیقی ما متاثر شده اند، عمیقا به خاطر گوش کردن به کارهای خود قدردانی می کنیم."

این گروه با یک رشته آلبوم به خصوص در دهه ۱۹۹۰ با آلبوم های "خارج از زمان" (Out of Time) و "اتوماتیک برای مردم" (Automatic for the People) به شهرت رسید.

این گروه در سال ۱۹۹۲ برنده سه جایزه گرامی شد.