عفو بین الملل از اعدام 'جوان هفده ساله' ایرانی انتقاد کرد

عفو بین الملل، از سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر، اعدام علیرضا ملا سلطانی را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که او هنگام ارتکاب جرم و در زمان اجرای حکم اعدام کمتر از هجده سال سن داشته و صدور و اجرای چنین حکمی با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی مغایرت دارد و اقدامی غیرقانونی است.

روز گذشته، رسانه های خبری ایران گزارش کردند که علیرضا ملاسلطانی، که به اتهام کشتن روح الله داداشی مشهور به "قوی ترین مرد جهان" در یک نزاع خیابانی به اعدام محکوم شده بود، در ملاء عام به دار آویخته شده استذ اما خانواده ملا سلطانی گفته اند که علیرضا هنگام اجرای حکم هنوز به سن هجده سالگی نرسیده بود.

براساس کنوانسیون حقوق کودک که در اوایل دهه ۱۳۷۰ به تصویب مجلس ایران رسید و از نظر قانونی برای جمهوری اسلامی الزام آور است، افراد زیر سن هجده سال را نمی توان به مجازات اعدام و یا حبس ابد محکوم و چنین احکامی را اجرا کرد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در موارد متعدد، کسانی را که در سنین زیر هجده سالگی مرتکب جرایمی شده بودند محاکمه و به اعدام محکوم کرده ولی ظاهرا به منظور اجرای کنوانسیون حقوق کودک، معمولا اجرای حکم را تا رسیدن متهم به سن هچده سالگی به تعویق می انداخته است اما در مورد علیرضا ملا سلطانی چنین نکرد.

مقامات قضایی در توجیه اقدام خود گفته اند که علیرضا ملا سلطانی هنگام اجرای حکم اعدام به سن هفده سال قمری رسیده بود، اما برخی حقوقدانان این استدلال را رد کرده و گفته اند تاریخ رسمی در قوانین جمهوری اسلامی، به سال شمسی است.