افتتاح مرکز اسلامی در نزدیک محل برجهای دوقلو در نیویورک

یک مرکز اسلامی در نزدیکی محل برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک که در حملات انتحاری یازدهم سپتامبر سال ۲۰۱۱ ویران شد آغاز به کار کرده است بی آنکه با تظاهرات اعتراضی مواجه شده باشد.

این مرکز تنها دو خیابان با مرکز حملات انتحاری در نیویورک فاصله دارد و در مراسم گشایش آن، صدها نفر از نمایشگاهی که به همین مناسبت برپا شده بود دیدن کردند.

تصمیم به ساختن یک مرکز اسلامی در نزدیکی ساختمان هایی که در عملیات انتحاری گروه های تندرو اسلامگرا ویران شده و صدها کشته برجای گذاشته بود با اعتراضاتی مواجه شد و سال گذشته، در جریان تجمع های طرفداران و مخالفان تاسیس این مرکز، درگیری هایی بین دو طرف روی داد.

طرفداران احداث این مرکز تاکید داشته اند که اکثر مسلمانان با گرایش های افراطی ارتباطی ندارند اما مخالفان، این موسسه را نمادی دانسته بودند که باعث جریحه دار شدن احساسات خواهد شد که خویشاوندان خود را در این حادثه از دست داده اند.