احمدی نژاد: تشکیل کشور فلسطین قدمی به جلو است

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران گفت که دولت ایران "تمام سرزمین فلسطین" (سرزمین های فلسطینی و اسرائیل) را حق فلسطینی ها می داند، اما در عین حال از تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و غزه حمایت می کند.

او گفت که تشکیل دولت فلسطین در "تمام سرزمین فلسطین" فعلا ممکن نیست، بنابراین ایران تشکیل دولت فلسطینی را گامی به جلو می داند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، آقای احمدی نژاد اظهارات خود را در دیدار و گفتگو با جمعی از "اساتید و دانشجویان دانشگاه های آمریکا" مطرح کرده است.

آقای احمدی نژاد در واکنش به سخنرانی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: "امروز رئیس جمهور آمریکا به نوعی تهدید کرد که ملت فلسطین نباید بر حق حاکمیت خود پافشاری کند".

آقای اوباما دیروز در نطقش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که فلسطینیان مستحق داشتن کشور مستقل هستند، ولی باید از راه مذاکره با اسراییل به آرزوی خود برسند و در این مسیر، راه میان بر وجود ندارد.